Vị trí các file cấu hình của cPanel

Trang thảo luận về Vị trí các file cấu hình của cPanel /var/cpanel/accounting.log – lưu thông tin Accounts: Username/Reseller/Owner tương ứng mỗi tài khoản /var/cpanel/accounting.log – lưu thông tin Accounts: Username/Reseller/Owner tương ứng mỗi tài khoản. /var/cpanel/cpanel.conf – nội dung…
URL Rewrite như thế nào ?

Có bạn hỏi làm sao tạo được các đường dẫn đẹp như các trang trên … Kỹ thuật được nói đến là URL Rewriting và nó đem lại 1 số tiện lợi sau: Có bạn hỏi làm sao tạo được…
Tìm hiểu về PHP v5.4

PHP v5.4 là phiên bản hoàn thiện các tính năng mới kể từ khi phiên bản PHP v5.3 ra đời, đây là một bước tiến quan trọng và hoàn hảo. Điểm đáng chú ý của PHP v5.4 là việc lược…