Sử dụng WinCMD để Upload Website

Sử dụng WinCMD để Upload Website

Có nhiều chương trình để đưa các file hình ảnh, html, asp… lên hosting của bạn. Ở trong tài liệu này, chúng tôi hướng dẫn Sử dụng WinCMD để Upload Website

Có nhiều chương trình để đưa các file hình ảnh, html, asp… lên hosting của bạn.
Ở trong tài liệu này, chúng tôi hướng dẫn sử dụng Windows Commander.
Nếu máy tính của bạn chưa có Chương trình Windows Commander, hãy download về tại link WinCMD và copy vào máy tính của bạn.
Bạn sẽ cần có tài khoản FTP để sử dụng, hãy xem lại Email thông báo khởi tạo dịch vụ mà chúng tôi gởi cho bạn. Bạn có thể thiết lập lại mật khẩu FTP sử dụng cPanel hoặc Plesk.

FTP Connection

Bạn chỉ cần cài đặt tài khoản FTP một lần đầu tiên. Tiến hành theo trình tự các bước sau:

 • Bước 1: Mở phần mềm
 • Bước 2: Nhấn Ctrl-F hoặc chọn Command – FTP Connection để mở cửa sổ FTP.
  Image
 • Bước 3: Click vào New connection.
  Bạn cần quan tâm các thông số sau:
  – Session: Nhập tên connection của bạn. Bạn có thể nhập tên bất kỳ.
  – Host name: Nhập: ftp.tenmien.com hoặc địa chỉ IP (theo như email hướng dẫn)
  – Username và password: Nhập username và password của bạn.

  Image

  Sau khi nhập đúng các thông số, bạn nhấn OK để lưu.

 • Bước 4: Kết nối FTP
  – Khi bạn đã tạo một kết nối FTP, các lần kết nối sau của bạn không cần tạo lại.
  – Bạn mở chương trình Windows Commander lên, nhấn Ctrl-F để mở cửa sổ kết nối.
  – Chọn kết nối FTP mà bạn đã tạo và nhấn Connect.

  Image

  – Bạn sẽ được kết nối vào Server. Hai bên cửa sổ, một là các thư mục trong máy tính của bạn, và một là các thư mục trên server.

  Image

Upload Website

Trước tiên, chúng tôi xin nhắc lại 1 số khái niệm tổng quát về WinCMD. Màn hình của nó chia làm nhiều ô, mỗi ô chứa một loại thông tin khác nhau. Hãy phân biệt các thông tin này.

 • Connection status: Khi kết nối, “Connection status” sẽ hiển thị các dòng lệnh FTP ở ô này, có thể nó lạ lẫm đối với bạn, nhưng hầu hết các thông báo quan trọng, các báo lỗi đều nằm ở đây.
 • Local site: Thư mục bạn đang mở trên máy tính của mình, thường thì bạn sẽ di chuyển nó để thư mục chứa mã nguồn của website để chuẩn bị Upload.
 • Remote site: Thư mục đang mở trên máy chủ, bạn đang mở thư mục nào thì khi tải lên các tập tin sẽ nằm trong thư mục đó. Thường thì đối với Windows Web Hosting, bạn sẽ tải website vào thư mục httpdocs, hoặc public_html đối với Linux Web Hosting.
 • Local files: Liệt kê các tập tin (máy bạn) có trong thư mục đang ở ô phía trên.
 • Remote files: Liệt kê các tập tin (máy chủ) đang có trong thư mục đang ở ô phía trên.

Bây giờ, để Upload hoặc Download, bạn sẽ thao tác như sau:

Chia sẻ bài viết

Bình luận