SSL (SSL Certificate) là gì?

SSL (SSL Certificate) là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Chắc rằng bạn cũng đã nghe nhắc đến cụm từ chứng chỉ SSL…