Cấu hình SMTP với Drupal

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cấu hình SMTP với Drupal. Xem chi tiết tại đây! Việc sử dụng email để thông báo các hoạt động của website đến quản trị viên là điều cần thiết, ví…