Nói về PHP Laravel Framework

PHP Laravel Framework này đã nhanh chóng có được một cộng đồng rất lớn trong thế giới các Framework của ngôn ngữ lập trình PHP 1. Giới thiệu tóm tắt Laravel Framework ra mắt lần đầu vào tháng 04-2011. Tuy…