Tìm hiểu về PHP v5.4

PHP v5.4 là phiên bản hoàn thiện các tính năng mới kể từ khi phiên bản PHP v5.3 ra đời, đây là một bước tiến quan trọng và hoàn hảo. Điểm đáng chú ý của PHP v5.4 là việc lược…