Installing Ruby on Rails trên cPanel

Installing Ruby on Rails trên cPanel

Trang thảo luận về Installing Ruby on Rails trên cPanel. No Messages for this Page. Be the first! Bản quyền nội dung, hình ảnh thuộc về web.faq.edu.vn,Trong cPanel rất dễ dàng để cài đặt của Ruby bằng cách sử dụng script cPanel sau.

Một số lần các script cài đặt không hoạt động đúng và không thể cài đặt. Vì vậy, bạn có thể thực thic các command sau để cài đặt Ruby.

Lưu ý: bạn nên mở port 300012001 nếu server bạn có cài đặt Firewall.

Nếu bạn đã cài đặt LIBSAFE, trong quá trình cài đặt Ruby bạn có thể gặp phải Overflow error và việc cài đặt sẽ dừng lại. Để xử lý vấn đề này bạn phải thêm /usr/bin/ruby ​​vào danh sách ngoại lệ LIBSAFE.
Nhật ký cài đặt là có thể như sau.

Bạn phải thêm /usr/bin/ruby ​​vào danh sách ngoại lệ LIBSAFE bằng cách sử dụng command.

Hãy thử cài đặt một lần nữa … Lần này sẽ không có bất kỳ Overflow error nào trong khi cài đặt …

Chúc bạn Installing Ruby on Rails trên cPanel thành công!


WEB FAQ  >  Hỏi đáp máy chủ  >  cPanel FAQ  >  Hỏi đáp cPanel


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap cPanel   |   Hoi dap may chu

Chia sẻ bài viết

Bình luận