Vị trí các file cấu hình của cPanel

Trang thảo luận về Vị trí các file cấu hình của cPanel /var/cpanel/accounting.log – lưu thông tin Accounts: Username/Reseller/Owner tương ứng mỗi tài khoản /var/cpanel/accounting.log – lưu thông tin Accounts: Username/Reseller/Owner tương ứng mỗi tài khoản. /var/cpanel/cpanel.conf – nội dung…
Cấu hình SMTP với Drupal

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cấu hình SMTP với Drupal. Xem chi tiết tại đây! Việc sử dụng email để thông báo các hoạt động của website đến quản trị viên là điều cần thiết, ví…
Hướng dẫn addon domain Cpanel

Trong bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu về việc sử dụng Addon Domain và Parked Domain trong Cpanel, bài này HQV sẽ hướng dẫn thực hiện việc Addon … Đối với ai đã từng sử dụng hosting thì việc…