SSL phrase pass

Đối với các server hoăc VPS linux khi cấu hình SSL mà key có đặt password thì sau khi restart hoặc restart apache sẽ yêu cầu nhập password của key như hình dưới. Thông thường chúng ta chỉ cần nhập…
Tối ưu máy chủ Windows

Khi quyết định thuê máy chủ, bạn cần phải có kinh nghiệm quản trị hệ điều hành để tự khắc phục sự cố khi xảy ra. Vậy Bạn tối ưu máy chủ Windows như thế nào? xem chi tiết tại…
Setup Nginx làm Reverse Proxy

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Setup Nginx làm Reverse Proxy Như chúng ta đã biết nginx là một webserver đồng thời cũng là một reverse proxy cho các giao thức HTTP, SMTP, POP3 và IMAP với…