Setup Nginx làm Reverse Proxy

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Setup Nginx làm Reverse Proxy Như chúng ta đã biết nginx là một webserver đồng thời cũng là một reverse proxy cho các giao thức HTTP, SMTP, POP3 và IMAP với…