SSL phrase pass

Đối với các server hoăc VPS linux khi cấu hình SSL mà key có đặt password thì sau khi restart hoặc restart apache sẽ yêu cầu nhập password của key như hình dưới. Thông thường chúng ta chỉ cần nhập…
Setup Nginx làm Reverse Proxy

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Setup Nginx làm Reverse Proxy Như chúng ta đã biết nginx là một webserver đồng thời cũng là một reverse proxy cho các giao thức HTTP, SMTP, POP3 và IMAP với…
.htaccess căn bản

.htaccess dùng để thiết lập các tùy chọn: thực thi hay loại bỏ các chức năng, tính năng của Apache. Vì vậy nên soạn thảo một file .htaccess, và lưu nó vào thư mục root của website. 1. .htaccess là…