Phân biệt các loại WordPress

Khi nói đến WordPress, bạn có thể sẽ thấy hiển thị hai kết quả tìm kiếm trên Google khi tìm kiếm với cụm từ WordPress là hai website WordPress.Com và WordPress.Org. 1. WordPress.Com là gì? WordPress.Com là địa chỉ website…
Cấu hình SMTP với Drupal

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cấu hình SMTP với Drupal. Xem chi tiết tại đây! Việc sử dụng email để thông báo các hoạt động của website đến quản trị viên là điều cần thiết, ví…