Hướng dẫn addon domain Cpanel

Trong bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu về việc sử dụng Addon Domain và Parked Domain trong Cpanel, bài này HQV sẽ hướng dẫn thực hiện việc Addon … Đối với ai đã từng sử dụng hosting thì việc…