CloudLinux là gì?

CloudLinux OS là hệ điều hành Unix/Linux thương mại đầu tiên được thiết kế để phục vụ chủ yếu dành cho các nhà cung cấp trong lĩnh vực dịch vụ Web Hosting. CloudLinux OS sử dụng công nghệ LVE(Lightweight Virtual…