Tối ưu máy chủ Windows

Khi quyết định thuê máy chủ, bạn cần phải có kinh nghiệm quản trị hệ điều hành để tự khắc phục sự cố khi xảy ra. Vậy Bạn tối ưu máy chủ Windows như thế nào? xem chi tiết tại…