Tăng thời gian time out trong Nginx, Apache

Tăng thời gian time out trong Nginx, Apache

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thay đổi tham số time out trong nginx, Apache. Mình bắt đầu nhé!

Do có một số các bạn cần sử dụng máy chủ và cài đặt một số mã nguồn hoặc yêu cầu cần phải tăng tham số mặc định ( 30s). Chúng ta cùng thống nhất ví dụ sẽ điều chỉnh tham số từ 30s ban đầu lên tới 300s. Để thực hiện thay đổi cấu hình tham số time out theo các bước sau:

Thay đổi trong php.ini.

Thiết lập: max_execution_time = 300 mặc định ban đầu là 30.

Đối với các máy chủ cài đặt sử dụng Apache thì với tham số trên là đủ tuy nhiên để cấu hình và sử dụng trong nginx các bạn cần thực hiện thêm bước thứ hai dưới đây.

Thay đổi cấu hình Nginx và PHP-FPM

  • Thay đổi tham số request_terminate_timeout :

Điều chỉnh: request_terminate_timeout = 300

  • Thay đổi cấu hình nginx

Thay đổi tham số cũ thành tham số mới dưới đây:

Như vậy nếu bạn cần áp tham số time out cho riêng domain domain.com là bạn đã thành công. Tuy nhiên nếu bạn cần thay đổi tham số cho toàn bộ máy chủ các bạn cần thực hiện cấu hình thêm như sau:

Thêm dòng lệnh sau vào http để áp dụng cho toàn bộ máy chủ 300s time out:

  • Khởi động lại Nginx và PHP-FPM

Chúc các bạn thành công!


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Máy chủ  >  Hỏi đáp Linux Server


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap may chu   |  Hoi dap Linux Sever

Chia sẻ bài viết

Bình luận