Xử lý lỗi “Internal Server Error” khi chạy suPHP trên Kloxo

Xử lý lỗi “Internal Server Error” khi chạy suPHP trên Kloxo

Xử lý lỗi “Internal Server Error” khi chạy suPHP trên Kloxo. Như các bạn cũng đã biết để đảm bảo tính ổn định và an toàn hệ thống, quản trị viên thường lựa chọn.

Như các bạn cũng đã biết để đảm bảo tính ổn định và an toàn hệ thống, quản trị viên thường lựa chọn sử dụng suPHP cho các máy chủ mà họ cài đặt. Tuy nhiên đối với các hệ thống sử dụng Kloxo đều gặp lỗi truy cập website “500-Internal Server Error” khi chạy suPHP.
Nguyên nhân có thể là do php-cgi ở phiên bản này được thiết kế cho php-fpm và lỗi này hay xuất hiện khi chạy Fastcgi với Lighttpd và Suphp cho Apache.
Bạn có thể tham khảo phương án xử lý trường hợp này là downgrade PHP theo hướng dẫn chúng tôi thu thập từ ngoài Internet.

1. Đối với APACHE

– Sao lưu php.ini

– Hạ PHP xuống phiên bản cũ

– Copy sang phiên bản cũ

– Làm cho suphp nhận phiên bản cũ như là phiên bản mới

– Khôi phục php.ini

– Nâng cấp trở lại

– Khởi động lại server

2. Đối với LIGHTTPD

Rất đơn giản, bạn chạy lần lượt các lệnh sau


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Máy chủ  >  Hỏi đáp Linux Kloxo


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap may chu   |   Hoi dap Linux Kloxo

Chia sẻ bài viết

Bình luận