ODBC là gì ?

ODBC là công nghệ Windows cho phép ứng dụng Client nối với cơ … Vì thế ứng dụng Client không cần quan tâm đến kiểu cơ sở dữ liệu? ODBC (viết tắt của Open Database Connectivity – kết nối cơ…
So sánh giữa SEO và SEM

So sánh giữa SEO và SEM và khuyên tôi nên chọn hình thức quảng cáo nào? 1. Về thời gian: SEO thực hiện đẩy từ khóa lên cần mất tối thiểu 1-2 SEO (Search Engine Optimization) Là cách mà các…
Google Apps là gì?

Như chúng ta đã biết: Google Apps là một bộ ứng dụng của Google kết hợp nhiều dịch vụ cần thiết để trợ giúp doanh nghiệp của bạn. Đây là dịch vụ được lưu trữ trên máy chủ cho phép…