Phân biệt các loại WordPress

Khi nói đến WordPress, bạn có thể sẽ thấy hiển thị hai kết quả tìm kiếm trên Google khi tìm kiếm với cụm từ WordPress là hai website WordPress.Com và WordPress.Org. 1. WordPress.Com là gì? WordPress.Com là địa chỉ website…