Nói về PHP Laravel Framework

PHP Laravel Framework này đã nhanh chóng có được một cộng đồng rất lớn trong thế giới các Framework của ngôn ngữ lập trình PHP 1. Giới thiệu tóm tắt Laravel Framework ra mắt lần đầu vào tháng 04-2011. Tuy…
Phân biệt các loại WordPress

Khi nói đến WordPress, bạn có thể sẽ thấy hiển thị hai kết quả tìm kiếm trên Google khi tìm kiếm với cụm từ WordPress là hai website WordPress.Com và WordPress.Org. 1. WordPress.Com là gì? WordPress.Com là địa chỉ website…
.htaccess căn bản

.htaccess dùng để thiết lập các tùy chọn: thực thi hay loại bỏ các chức năng, tính năng của Apache. Vì vậy nên soạn thảo một file .htaccess, và lưu nó vào thư mục root của website. 1. .htaccess là…