Vị trí các file cấu hình của cPanel

Vị trí các file cấu hình của cPanel

Trang thảo luận về Vị trí các file cấu hình của cPanel /var/cpanel/accounting.log – lưu thông tin Accounts: Username/Reseller/Owner tương ứng mỗi tài khoản

/var/cpanel/accounting.log – lưu thông tin Accounts: Username/Reseller/Owner tương ứng mỗi tài khoản.

/var/cpanel/cpanel.conf – nội dung cấu hình Tweak settings.

/var/cpanel/user/Username – lưu thông tin của từng Web-hosting, tương ứng với package.

/var/cpanel/maxemailsperhour – Thông tin số lượng email tối đa được gửi đi trong 1 giờ.

/var/cpanel/resellers – lưu thông tin về quyền Reseller.

/var/cpanel/packages/– thông tin các package.

/var/cpanel/suspended/ – khi bạn thực hiện Suspend 1 Web-Hosting thì hệ thống sẽ tự động ghi nhận Username vào đây.

/var/cpanel/datastore/Username/– mọi thông tin về database trên server, như số lượng, dung lượng sử dụng… đều được thống kê chi tiết bằng 3 file mysql-db-count / mysql-db-usage / mysql-disk-usage cho từng Web-Hosting .

/etc/userdomains – thông tin về Domain, subdomain:Username, tổng hợp dựa trên tất cả liên kết của domain, subdomain, parked domain đến mỗi Username được tạo trên cPanel.

/etc/trueuserdomains – lưu thông tin về hosting được tạo trên cPanel.

/etc/cpupdate.conf – cấu hình kiểu backup

/etc/cpbackup.conf – Cấu hình backup

/usr/local/cpanel/scripts/, /usr/local/cpanel/bin/ … – tập trung những file script của cPanel.

/usr/local/cpanel/logs/ – đây là nơi các cPanel Log file được ghi nhận lại, nếu trong quá trình sử dụng gặp lỗi về license, hoặc thành phần nào đó thì nên kiểm tra thông tin ở đây.

/usr/local/cpanel/logs/cpbackup – nơi lưu logs backup của cPanel, khi backup không hoạt động, các thông tin này có thể sẽ hữu ích.

/usr/local/cpanel/base/ – chứa những thông tin về giao diện, cấu hình phần giao diện của cPanel, WHM.

/usr/local/cpanel/base/3rdparty/ – chứa thông tin về hãng thứ 3 như những client webmail, phpmyadmin…

Ngoài ra httpd có phần link cấu hình domlog cho từng hosting.


WEB FAQ  >  Hỏi đáp máy chủ  >  cPanel FAQ  >  Hỏi đáp cPanel


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap cPanel   |   Hoi dap may chu

Chia sẻ bài viết

Bình luận