Vòng đời của tên miền “.VN”

Vòng đời của tên miền “.VN”

Bài viết: Vòng đời của tên miền “.VN” sẽ hỗ trợ Chủ thể có khái niệm rõ ràng hơn trong việc đăng ký, sử dụng, gia hạn và bảo vệ tên miền Quốc gia “.VN”

Tên miền ở trạng thái tự do (Available) => Chủ thể đăng ký sử dụng => Tên miền hết hạn.
Sau 3 ngày kể từ ngày hết hạn => tên miền sẽ bị tạm ngưng, nhưng chủ thể vẫn có quyền nộp phí gia hạn trong vòng 17 ngày tiếp theo.
Sau thời gian tên miền tạm ngưng mà chủ thể vẫn không nộp phí gia hạn => tên miền sẽ bị thu hồi => Tên miền ở trạng thái tự do (Available) => Chủ thể khác có quyền đăng ký sử dụng.

Image
Hình ảnh minh họa vòng đời của tên miền “.vn”

Chú thích:
– Chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do.
– Tên miền phải được duy trì ngay khi đăng ký. Thời gian cho phép duy trì tối đa là 50 năm, tối thiểu là 1 năm.
– Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí duy trì tên miền.
– Trong vòng 1-3 ngày sau ngày hết hạn, tên miền vẫn được duy trì sự hoạt động bình thường.
– Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động.
– Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.
– Kể từ ngày thứ 21 sau khi hết hạn, hệ thống Tên miền Quốc gia của VNNIC sẽ ngẫu nhiên chọn ngày giờ (trong khoảng thời gian từ ngày thứ 21 đến ngày thứ 30 sau ngày hết hạn) để xóa khỏi cơ sở dữ liệu => Tên miền trở về trạng thái tự do. Do đó, bạn có thể thấy mặc dù đã sau 20 ngày từ ngày hết hạn nhưng tên miền khi whois vẫn còn thấy được thông tin chủ thể, tuy nhiên Nhà Đăng ký sẽ không tiếp nhận yêu cầu gia hạn của bạn, do thời gian này tên miền đã không còn gia hạn được.


WEB FAQ  >  Domain FAQ  >  Hỏi đáp tên miền


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap ten mie

Chia sẻ bài viết

Bình luận