Tối ưu VPS Linux bằng cách gỡ bỏ những thành phần không sử dụng

Tối ưu VPS Linux bằng cách gỡ bỏ những thành phần không sử dụng

Bài viết tối ưu VPS Linux bằng cách gỡ bỏ những thành phần không sử dụng này dành cho CentOS, tuy nhiên các phiên bản Linux khác cũng tương tự, bạn nên tham khảo thêm trên website của các Retro đang dùng.

Bước 1: Chúng ta sẽ gỡ bỏ tất cả các nhóm phần mềm (software groups) để làm cho kích thước CentOS nhỏ nhấtBước 1.1: Gõ lệnh grouplist để xem các nhóm phần mềm nào đã được cài đặt:

Bước 1.2: Gõ lần lượt các lệnh với tên nhóm để gỡ bỏ, ngoại trừ “Utilities”

Bước 2: Lets disable unneeded services:

Bước 3: Kiểm tra các dịch vụ cần thiết

Bạn cần có ít nhất những service dưới đây ở trạng thái hoạt động:

Bước 4: Hãy nâng cấp CentOS lên phiên bản mới nhất và cài đặt vài công cụ cần thiết:

Bước 5: Bổ sung và cấu hình đồng bộ thời gian (NTP time service):

Bước 6: Bổ sung Repo EPEL để để có thêm những phần mềm không có trong bản cài đặt cơ bản.

Bước 7: Bổ sung Repo RPMForge.


Bước 8: Lệnh dưới đây sẽ đổi độ dài tối thiểu của mật khẩu là 8, điều này rất cần thiết để bảo vệ máy chủ.

Bước 9: Đổi tên hostname

Hostname đúng rất quan trọng, ảnh hưởng nhất đến việc gởi mail thành công từ Server. Hãy nhớ rằng khi Ping Hostname phải phân giải ra đúng IP của Server. Hostname không phải là tên miền mà phải là tên của máy chủ của bạn.

Tìm HOSTNAME= và thay đổi giá trị này (ví dụ srv01.maxisecure.com hoặc s01.yourdomain.com)

Bước 10: Khởi động lại


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Máy chủ  >  Hỏi đáp Linux Server


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap may chu   |  Hoi dap Linux Sever

Chia sẻ bài viết

Bình luận