Tên miền Việt Nam đã được phép chuyển nhượng?

Tên miền Việt Nam đã được phép chuyển nhượng?

Tên miền Việt nam đã được phép chuyển nhượng hay chưa? Xem chi tiết tại đây!

Ngày 01/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2014/QĐ-TTg quy định về việc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Đính kèm tại đây là nguyên văn Quyết định 38/2014/QĐ-TTg.

Điều quan tâm nhiều nhất của đa phần Khách hàng vẫn là việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam không đấu giá.

Việc chuyển nhượng tên miền Việt Nam được quy định tại:

 • Chương III, điều 33: Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.
 • Chương III, điều 35: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.
 • Chương III, điều 36: Trách nhiệm của bên chuyển nhượng.
 • Chương III, điều 37: Trách nhiệm của bên nhận chuyển nhượng.

Ngoài các quy định tại Khoản 2, điều 49 của Luật Viễn Thông, một số tên miền sau không được phép chuyển nhượng:

 • Tên miền được ưu tiên bảo vệ.
 • Tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội.
 • Tên miền liên quan đến lợi ích an ninh chủ quyền Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
 • Tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng.

Đồng thời cũng quy định việc chuyển nhượng tên miền Việt Nam không đấu giá phải được thông qua Nhà đăng ký đang quản lý tên miền đó.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 01/09/2014.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số nhà cung cấp vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) về việc thực hiện Quyết định này liên quan đến một số vấn đề sau:

 • Những biểu mẫu và hồ sơ thực hiện việc chuyển nhượng tên miền.
 • Căn cứ xác định việc nộp thuế chuyển nhượng.
 • Những bước xác minh tên miền đủ điều kiện chuyển nhượng.
 • Những bước cụ thể trong quy trình thực hiện việc chuyển nhượng giữa Nhà đăng ký và VNNIC.

Do vậy, Mình chưa đủ cơ sở hướng dẫn Khách hàng thực hiện việc chuyển nhượng tên miền Việt Nam được quy định theo Quyết định này.

Chúng mình sẽ cập nhật sớm thông tin đến Khách hàng khi có được hướng dẫn cụ thể.


WEB FAQ  >  Domain FAQ  >  Hỏi đáp tên miền


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap ten mien

Chia sẻ bài viết

Bình luận