Plesk: Bật/Tắt và thay đổi Version ASP.NET

Plesk: Bật/Tắt và thay đổi Version ASP.NET

Bài này chúng tôi hướng dẫn bạn Bật (Enable) hoặc Tắt (Disable) hỗ trợ ASP.NET trên Web Hosting Windows và thay đổi phiên bản ASP.NET.

Trên máy chủ của chúng tôi hỗ trợ các phiên bản ASP.NET 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5. Để biết các phiên bản mới hơn thời điểm bài viết này cập nhật, vui lòng liên hệ Trung tâm Kỹ thuật của chúng tôi. Xin lưu ý rằng phiên bản 3.0 hay 3.5 chỉ là phần nâng cấp của phiên bản 2.0, hay như phiên bản 4.5 là bản nâng cấp của 4.0. Vì thế bạn sẽ không thấy nó được liệt kê khi chọn phiên bản.

Tham khảo: .NET Framework Versions and Dependencies.

Đối với Plesk 11

 1. Đăng nhập vào Plesk Control Panel
 2. Dưới mục My Subscriptions, click vào tên miền (hosting) bạn muốn thao tác
 3. Click vào Tab Websites & Domains
 4. Click vào Show Advanced Operations
  Image
 5. Click ASP.NET Settings
 6. Dưới mục Tools, chọn Change Version
 7. Chọn phiên bản bạn cần sử dụng, Click OK
  Image

Đối với Plesk 9

 1. Click vào Domains vào chọn tên miền (hosting) bạn muốn thao tác
 2. Click vào Web Hosting Settings
 3. Dưới mục Services, chọn phiên bản ASP.NET mà bạn cần, Click OK
  Image

WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Hosting  >  Hỏi đáp Plesk


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap hosting   |   Hoi dap plesk

Chia sẻ bài viết

Bình luận