Một số cách sử dụng .htaccess để cấu hình website – P3

Một số cách sử dụng .htaccess để cấu hình website – P3

Tiếp tục phần trước. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách sử dụng .htaccess để cấu hình website – P3

 • Kiểm tra URL
 • Sắp xếp lại trang thông báo lỗi: Cấu hình này rất hữu ích vì nó đưa ra lỗi cho người truy cập website một cách thân thiện, giúp cho các bạn có thể hiển thị các thông báo lỗi theo cách riêng.
 • Chỉ thị server hiển thị mã nguồn với một số file thực thi : Một số trường hợp cần hiển thị mã nguồn của một file thay vì thực thi chúng.
 • Redirect người dùng tới một site tạm thời khi phát triển hoặc sửa lỗi: Trong quá trình phát triển, bảo trì hay sửa chửa website, bạn không muốn khách hàng viếng thăm, cấu hình dưới sẽ giúp chuyển hướng người dùng tới một site khác trong khi quản trị viên vẫn có khả năng truy nhập đầy đủ (x.x.x.x là IP của quản trị):
 • Chặn truy cập tới file hay thư mục theo thời gian
 • Kích hoạt SSI: Khi sử dụng chế độ SSI, phần mở rộng các file trên server phải ở dạng .shtml thay vì .html. Điều này gây bất lợi cho các website đã thiết lập dạng .html, để tránh phải chuyển đổi lại định dạng mở rộng file trên server.

  Có thể thêm nhiều dòng để server chấp nhận nhiều định dạng khác nhau.Ví dụ:

 • Chặn truy cập tới các file include trong file .php: Để tránh bị truy cập tới thư mục chứa các file .php, tạo file .htaccess với nội dung sau và includes là thư mục chứa file .php.
 • Thủ thuật redirect: Đối với tất cả các loại redirect sử dụng mode_rewrite cần enable chế độ: RewriteEngine.

  Redirect từ http://www.domain.com sang http://domain.com:

  Redirect từ một domain cũ sang domain mới:

  Redirect String Variations sang một địa chỉ. Giả sử một request có chứa string: some-string, ta sẽ chuyển request này tới trang: http://some-string.com

  Một số phương pháp khác:

  Redirect một site đầu vào với trạng thái 301:

  Redirect một file với trạng thái 301:

  Redirect một site qua một redirect liên tục:

  Redirect một trang hoặc một thư mục với redirect liên tục:

  Redirect một file sử dụng RedirectMatch:

  Khi redirect các file, sử dụng rule Redirect với các file trong cùng domain, sử dụng rule RewriteRule cho bất cứ domain nào. rule RewriteRule mạnh hơn rule Redirect.

  Rule này cho phép tất cả các visitor xem page thông qua sub-domain.

  Một số redirect khác:WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Máy chủ  >  Hỏi đáp Linux Server


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap may chu   |  Hoi dap Linux Server

Chia sẻ bài viết

Bình luận