Làm thế nào để khôi phục MySQL Root Password trên server Windows

Làm thế nào để khôi phục MySQL Root Password trên server Windows

Đầu tiên để khôi phục MySQL Root Password trên server Windows các bạn đều phải stop Mysql service ( Administrative Tools >>> Services )

Phương pháp 1 (skip grant tables)

 1. Mở Command Prompt (cmd) và tìm đến thư mục bin nơi cài đặt MySQL
  VD:C:/Program Files/Mysql/bin
 2. Chạy lệnh
 3. Tương tự như trên, bạn tiếp tục mở command prompt mới và nhập lệnh

  cũng ngay tại đường dẫn thư mục cài đặt MySQL

  (Command này để kết nối MySQL server)

 4. Tiếp theo chúng ta sẽ khôi phục MySQL Root Password bằng lệnh thông dụng:

 5. Start lại MySQL service.

Phương pháp 2 (init file)

 1. Mở NotePad trên máy chủ và tạo ra một text file như sau:

 2. Lưu file trên vào một vị trí dễ nhớ (ví dụ như C:\ ) với tên: mysql-init.txt
 3. Mở Command Prompt (cmd) và khởi động MySQL với lựa chọn init-file ( lưu ý thay đổi đường dẫn của mysqld đến vị trí thực tế trên máy chủ VD:C:/Mysql/bin) :

  Nếu MySQL đã được cài đặt bằng cách sử dụng MySQL Installation Wizard, thì bạn có thể sử dụng lệnh sau :

 4. Stop MySQL ( từ Services ) và sau đó Start lại một lần nữa , đồng thời xóa file mysql-init.txt cho mục đích an toàn hệ thống ( vì file có lưu mật khẩu )

Tip : trường hợp các bạn không thể xác định chính xác thư mục cài đặt MySQL thì hãy tìm kiếm tại Services Manager. Từ Administrative Tools >>> Services >>> Properties MySQL Server >>> Path to executable.
Bây giờ bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới vừa thiết lập.

Chúc các bạn thành công!


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Máy chủ  >  Hỏi đáp VPS


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap may chu   |   Hoi dap vps

Chia sẻ bài viết

Bình luận