Khắc phục lỗi ‘Failed to retrieve directory listing’ khi dùng File Zilla

Khắc phục lỗi ‘Failed to retrieve directory listing’ khi dùng File Zilla

Khi Nhận được thông báo về lỗi ‘Failed to retrieve directory listing’ khi dùng FileZilla kết nối FTP đến hosting, mặc dù các thông tin sử dụng, cấu hình hệ thống trước giờ không thay đổi.

Image

Lỗi ‘Failed to retrieve directory listing‘ này chỉ phát sinh đối với FileZilla 3.10.x: do từ phiên bản này trở đi FileZilla cấu hình Encryption mặc định sử dụng FTP over TLS trong khi đến thời điểm hiện nay, đại đa số các nhà cung cấp dịch vụ Web-Hosting vẫn chưa hỗ trợ hoàn toàn FTPs.

Image

Để khắc phục vấn đề này, chúng ta có 2 giải pháp thực hiện:

1. Cài đặt và sử dụng các phiên bản thấp hơn (cũ hơn)

Các bạn download tại link http://sourceforge.net/projects/filezilla/files/FileZilla_Client/.

2. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng phiên bản 3.10.x.

  • Thay đổi cấu hình Encryption thành Only use plain FTP (insecure).
Image
  • Ngoài ra,bạn cũng có thể theo dõi thêm thông tin tại forum FileZilla.

Chúc bạn thành công!

Image

WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Hosting  >  Hỏi đáp Linux Web Hosting


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap Hosting   |  Hoi dap Linux Web Hosting

Chia sẻ bài viết

Bình luận