Hướng dẫn tạo Password Protect thư mục trên Linux

Hướng dẫn tạo Password Protect thư mục trên Linux

Để thiết lập Password Protect cho một thư mục trên Linux

(VD: Thư mục /home/user/public_html/administrator). Các bạn nên thực hiện các bước ví dụ như sau:

1. Tạo file.htaccess lưu trong thư mục administrator cần bảo mật, thiết lập user cho phép truy cập:

2. Tạo file /home/user/passwdadmin (Có thể tạo trên cPanel):

  • -> Nhập User : @user và Password : @password
  • Copy nội dung đã Generator vào file /home/user/passwdadmin
  • Lúc này: Khi truy cập vào website sẽ xuất hiện một Dialog thông báo nhập User và Password.
    => Hoàn tất bảo mật folder trên Linux.

Chúc bạn học Hướng dẫn tạo Password Protect thư mục trên Linux  thành công!


WEB FAQ  >  Hỏi đáp máy chủ  >  cPanel FAQ  >  Hỏi đáp cPanel


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap cPanel   |   Hoi dap may chu

Chia sẻ bài viết

Bình luận