Hướng dẫn downgrade PHP v5.2.17 từ cPanel

Hướng dẫn downgrade PHP v5.2.17 từ cPanel

Hướng dẫn downgrade PHP v5.2.17 từ cPanel … Hiện trên các gói cài đặt của cPanel đã không còn support PHP v5.2.17

Hiện trên các gói cài đặt của cPanel đã không còn support PHP v5.2.17 (được cho là lý do bảo mật của phiên bản PHP này). Theo chúng tôi đây chắc chắn là việc làm tích cực của cPanel.

Tuy nhiên, trên thực tế các ứng dụng web chạy với PHP v5.2.17 của khách hàng hay của chính bạn vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa, một số function, methods, properties, tham biến, … của PHP v5.2.17 đã hoàn toàn bị lược bỏ bắt đầu từ phiên bản PHP v5.3, chính vì điều này đã gây khó khăn trong việc nâng cấp ứng dụng web của khách hàng nhất là các ứng dụng đã được lập trình theo kiểu cổ điển.

Các ứng dụng mã nguồn mở phổ biến như Joomla, WordPress, VBB, … hàng loạt đã được nâng cấp lên phiên bản PHP v5.3, PHP v5.4, với những lý do cũng khá thuyết phục … nhưng bạn biết đó, đâu phải ai cũng có thể nâng cấp ứng dụng của mình, nhất là những khách hàng không giỏi về kỹ thuật và hiểu biết về các thông tin này cho lắm.
Sau một hồi suy nghĩ, giải pháp tôi đưa ra là phải tìm cách downgrade PHP v5.2.17 trên cPanel để cho các website này hoạt động tiếp tục.
Đầu tiên, SSH vào Server bằng root user:

1.Chuyển đến thư mục lưu thông tin cài đặt apache của cPanel:

cd /var/cpanel/easy/apache/custom_opt_mods/

2.Tải PHP v5.2.17 (gói cũ của cPanel) và tiến hành giải nén:

wget http://docs.cpanel.net/twiki/pub/EasyApache/EasyApacheCustomModules/custom_opt_mod-PHP5217.tar.gz

tar -C /var/cpanel/easy/apache/custom_opt_mods -xzf custom_opt_mod-PHP5217.tar.gz

3.Đăng nhập vào cPanel bằng root account và tiến hành build lại apache:

  • Đường dẫn cài đặt: Home >>> Software >>> EasyApache (Apache Update), bắt đầu buid với giao diện Wizard, bạn phải tiến hành qua 7 bước: Profile >>>Apache Version >>> PHP Version >>> Short Options List >>> Exhaustive Options List >>> Save >>> Build
  • Lưu ý: Khi tới bước PHP Version, nếu trên màn hình không xuất hiện lựa chọn cho phiên bản PHP v5.2.17 thì bạn chọn None
    Image
  • Bước tiếp theo (Short Options List) bạn nhớ check vào PHP 5.2.17 support (no FastCGI) nhé
    Image
  • Tiếp tục chọn các hỗ trợ cần thiết buid bình thường.

 

4.Sau khi buid hoàn tất, bạn cần install thêm 02 mở rộng của PHP nữa, đó là: IonCubeLoaderZend Optimizer

/scripts/phpextensionmgr install IonCubeLoader

/scripts/phpextensionmgr install Zendopt

5.Restart lại apache để hoàn tất công việc.


WEB FAQ  >  Hỏi đáp máy chủ  >  cPanel FAQ  >  Hỏi đáp cPanel


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap cPanel   |   Hoi dap may chu

Chia sẻ bài viết

Bình luận