Hướng dẫn cơ bản quản trị IceWarp WebAdmin

Hướng dẫn cơ bản quản trị IceWarp WebAdmin

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quản trị IceWarp WebAdmin. Mình bắt đầu nhé!

1. Đăng nhập theo link quản trị dạng

 • http://mail.your-domain.com:8383/admin ( Đối với Mail Hosting)
 • http://mail.your-domain.com/admin ( Đối với Mail Plus , Mail Server riêng)
  Image

2. Tạo user

Tại trang quản trị mail mở vừa mở ra, chọn ô New User, sau khi điền các thông số chọn OK.

Image

Để Delete 1 user, bạn check vào ô user và chọn Delete

3.  Edit/Delete User Mail

Để Edit 1 user,bạn click chuột vào user đó:

Image

Tab Mailbox
Accounts:

 • Mailbox path: mailbox sẽ đến trong thư mục Inbox của user webmail.
 • Remote address: mailbox sẽ đến Inbox của email mà bạn điền vào ô bên phải mà không vào Inbox của user webmail.
 • Null: Giá trị rỗng.

Mail:

 • Delete mail older than (Days): xóa những mail cũ trên webmail dựa vào số ngày mà bạn quy định ô bên phải.
 • Forward mail older than (Days): Chuyển những mail cũ đến 1 địa chỉ nào đó ở ô Forward to dựa vào số ngày mà bạn quy định ô bên phải.
 • Copy incoming mail: sao chép Mail trong thư mục Inbox đến 1 địa chỉ cùng domain với user webmail.
 • Copy outgoing mail: sao chép Mail trong thư mục Sent Item đến 1 địa chỉ cùng domain với user webmail.
 • Alternamte email: Thêm 1 địa chỉ dự phòng.
Image

Tab Limits

 • Mailbox size: bao gồm InboxSent items của user webmail. Không check vào ô Mailbox size thì user webmail không giới hạn trong Inbox và sent items.
 • Max message size: tối đa cho phép nhận một lá mail bao nhiêu dung lượng ( giá trị 0 >>> limit ).
 • Send out data limit per day: cho phép gửi một lá mail ra ngoài bao nhiêu dung lượng ( giá trị 0 >>> limit ).
 • Send out messages limit ( #/Day): cho phép gửi bao nhiêu lá mail trong 1 ngày ( giá trị 0 >>> limit ).
 • State: Enabled ( user webmail đang ở trạng thái active,chọn Disable nếu muốn khóa user webmail).
Image

Các Tab Options,Responder,Rules được người quản trị riêng của mỗi công ty cài đặt, việc cài đặt tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

4. Mailling List

Sau khi tạo xong Mailing List,click chuột vào Mailing List đó để add Members.

Image

Tab Members >>> Add >>> Chọn user muốn add sau đó bấm Select Account,user webmail sẽ xuất hiện trên dòng Member,sau đó bấm OK.

Image

Tab Security: Chúng ta cấu hình Only members can post new messages để các thành viên thuộc mailing list này có thể gửi nhận mail cho nhau. Mặc định không check sẽ nhận mail từ các account không thuộc Mailing List đó.

Image

WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Email


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap email

Chia sẻ bài viết

Bình luận