Hướng dẫn cấu hình DNS Domain

Hướng dẫn cấu hình DNS Domain

Để cấu hình DNS cho tên miền của bạn, bạn có thể sử dụng DNS Control Panel mà Mắt Bão đã tích hợp vào trang quản lý dịch vụ tại hệ thống

Trang quản lý dịch vụ: Client Portal ( id.matbao.net )

Điều kiện tiên quyết là tên miền của bạn phải sử dụng các cặp nameserver của Mắt Bão thì các cấu hình DNS mới có hiệu lực.

– NameServer 1: ns1.matbao.com / ns1.matbao.vn 203.162.163.44

– NameServer 2: ns2.matbao.com / ns2.matbao.vn 210.245.124.171

1. Khái niệm cơ bản về DNS

Trước tiên, chúng ta nên cần nắm bắt 1 số khái niệm cơ bản của DNS như sau :

Image
Ảnh. Các khái niệm DNS

Tại phần Dịch vụ >>> Tên miền Việt Nam – Tên miền Quốc tế, bạn lựa chọn DNS tương ứng với tên miền cần thao tác, đồng thời nhớ chọn Hiển thị cho từng loại record DNS và nhấn nút Thêm nhanh để cấu hình tùy theo nhu cầu của mình.

2. Tạo A (Host / IPv4)

Dùng để trỏ đến một địa chỉ IP (IPv4).

Bản ghi này thường được dùng để trỏ tên miền vào IP của máy chủ chứa Website.

 • Name: mail, @, … (@ thay cho giá trị rỗng)
 • IP Address: Nhập IP của Server (Ví dụ: 119.81.46.25)

  Image
  Ảnh. Nhập IP của Server

  Sau đó, nhấn nút Thêm để cập nhật.

3. Tạo CNAME (Canonical Name)

Dùng để trỏ một tên này đến một tên khác, không quan tâm đích đến là IP nào.
Bản ghi này thường được dùng để trỏ nhiều dịch vụ vào cùng một địa chỉ IP.
Ví dụ: bạn có thể trỏ blog.mydomain.com, ftp.mydomain.com, mail.mydomain.com đến một tên khác là mydomain.com. Như vậy, mydomain.com này trỏ về IP nào, thì các tên kia cũng sẽ trỏ về IP đó.

 • Name: www, ftp, @ … (@ thay cho giá trị rỗng)
 • Host: Nhập tên host (Ví dụ: mydomain.com)

  Image
  Ảnh. Tạo CNAME

  Sau đó, nhấn nút Thêm nhanh để cập nhật.

4. Tạo MX Record – Mail Exchange

Chỉ định email gửi đến tên miền của bạn sẽ được tiếp nhận bởi máy chủ nào.

Thông thường giá trị của bản ghi này sẽ là mail.mydomain.com, và bạn phải tạo thêm một bản ghi loại A cho mail.mydomain.com trỏ về địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Email. Bạn cần phải liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để biết địa chỉ IP này là gì.

Bạn có thể có nhiều MX, mỗi bản ghi có một số thứ tự (Priority) khác nhau. Số nhỏ hơn nghĩa là mức ưu tiên cao hơn. Con số này được hiểu như là “nếu không phát thư được vào máy chủ này, thì hãy phát thư vào các máy chủ có mức ưu tiên thấp dần”.

 • Name: @ (@ thay cho giá trị rỗng)
 • Host: Nhập mail.tên host (Ví dụ: mail.mydomain.com)
 • Priority: độ ưu tiên mặc định hệ thống là 10.

  Image
  Ảnh. Tạo MX Record – Mail Exchange

  Sau đó, nhấn nút Thêm để cập nhật.

5. Tạo TXT record cho SPF – Sender Policy  Framework

Dùng để ghi một chuỗi bất kỳ, thường được dùng để khai báo xác nhận máy chủ gửi email cho tên miền (SPF – Sender Policy Framework).

SPF là cấu hình mở rộng hỗ trợ cho giao thức gửi mail (SMTP). SPF cho phép phần mềm nhận dạng và loại bỏ những nội dung mail từ địa chỉ mail giả mạo (spam).

Ngày nay, SPF là một trong các tiêu chuẩn chống Spam và giúp cho email gửi đi từ tên miền của bạn được chấp nhận bởi các máy chủ khác.

Tham khảo: Wikiwww.openspf.org.

 • Name: @, smpt, … (@ thay cho giá trị rỗng)
 • Data: v=spf1 a mx -all, …

  Image
  Ảnh. Tạo TXT record cho SPF – Sender Policy Framework

  Sau đó, nhấn nút Thêm để cập nhật.

6. Tạo URL Redirect

Đây là dạng đặc biệt không phải chuẩn của cấu hình DNS. Bản ghi này hỗ trợ bạn cấu hình tên miền của mình sẽ được trỏ về một website nào đó.

Ví dụ: Khi người dùng gõ www.mydomain.com, trình duyệt sẽ tự động dẫn đến my-name.blogspot.com.

Và để thực hiện được việc này, hệ thống sẽ tự động bổ sung một bản ghi A, trỏ đến IP của máy chủ DNS.

 • Name: @, www, www2… (@ thay cho giá trị rỗng)
 • URL: Nhập địa chỉ trang web (ví dụ: http://website.faq.edu.vn/)

  Image
  Ảnh. Tạo URL Redirect

  Sau đó, nhấn nút Thêm để cập nhật.

7. Tạo URL Frame

Tương tự như URL Redirect, bản ghi này cũng là dạng đặc biệt không phải chuẩn của cấu hình DNS và bản ghi được đánh dấu Frame dùng để che dấu địa chỉ thực của website chứa thông tin, trên thanh địa chỉ của trình duyệt, người duyệt web vẫn chỉ thấy địa chỉ www.mydomain.com.

Và để thực hiện được việc này, hệ thống cũng sẽ tự động bổ sung một bản ghi A, trỏ đến IP của máy chủ DNS.

 • Name: @, www, www2… (@ thay cho giá trị rỗng)
 • URL: Nhập địa chỉ trang web (ví dụ: http://tenmien.vn)
 • Tích vào option Frame để chọn cấu hình URL Frame.

  Image
  Ảnh. Tạo URL Frame

  Sau đó, nhấn nút Thêm để cập nhật.

Lưu ý: Do cấu hình URL Frame/Redirect là loại cấu hình đặc biệt, nguyên tắc hoạt động trên 1 server trung gian khác nên sau khi bạn cập nhật 1 bản ghi URL Frame/Redirect thì hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 bản ghi A tương ứng trỏ về IP server trung gian (cụ thể : 119.81.46.25) và IP này có thể sẽ thay đổi sau 1 thời gian sử dụng. Vì vậy, bạnkhông điều chỉnh/xóa bản ghi A này trong quá trình sử dụng URL Frame/Redirect.

Image
Ảnh. cấu hình URL Frame/Redirect

8. Tạo SRV (Service)

Service record (SRV record) là một đặc điểm kỹ thuật của dữ liệu trong cấu hình DNS được sử dụng để xác định vị trí các dịch vụ đặc biệt trong 1 domain.

 • Name: _service._proto. (ví dụ: _sipfederationtls._tcp )
 • Data: priority weight port target. (ví dụ: 10 2 5061 federation.messenger.msn.com.)

  Image
  Ảnh. Tạo SRV (Service)

  Sau đó, nhấn nút Thêm để cập nhật.

9. Xoá Record

Nhấn vào icon Xoá bên cạnh mỗi record để xoá record. Bạn phải cẩn thận trước khi xoá record. Hoặc nhấn Cancel nếu bạn không muốn thay đổi.

10. Lời kết

Tới đây bạn có thể tự mình cấu hình DNS Domain rồi phải không. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả


WEB FAQ  >  Domain FAQ  >  Hỏi đáp tên miền


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap ten mien

Chia sẻ bài viết

Bình luận