Hướng dẫn cách lấy Search AVG và CPC

Hướng dẫn cách lấy Search AVG và CPC

Trang thảo luận về Hướng dẫn cách lấy Search AVG và CPC. No Messages for this Page. Be the first!

Bước 1 : Vào trang https://accounts.google.com và đăng nhập tài khoản gmail.

Image

Bước 2: Vào trang https://adwords.google.com và chọn ” Công cụ và phân tích ” ===>”Công cụ thiết lập từ khoá”.

Image

Bước 3: Chọn thẻ “Tìm kiếm ý tưởng từ khoá và nhóm quảng cáo mới”.

Image

Bước 4: Điền từ khoá cần search và sau đó nhấn “lấy ý tưởng”.

Image

Bước 5: Chọn tab “Ý tưởng từ khoá”.

Image

WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp SEO  >  Hỏi đáp Google


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap SEO   |  Hoi dap Google

Chia sẻ bài viết

Bình luận