Extending LVM cho máy ảo Linux trên VMware

Extending LVM cho máy ảo Linux trên VMware

Extending LVM cho máy ảo Linux trên VMware. Vậy thì chúng ta phải làm sao để add thêm HDD vào và mở rộng LVM cho máy ảo này? Xem chi tiết tại đây!

Có nhiều trường hợp Khách hàng chúng tôi đang sử dụng các server Linux ảo, tuy nhiên dung lượng sử dụng ngày càng phình to ra trong khi dung lượng HDD hiện hữu có hạn. Vậy thì chúng ta phải làm sao để add thêm HDD vào và mở rộng LVM cho máy ảo này? Đối với máy ảo Linux trên VMware các bạn add thêm dung lượng ổ cứng vào thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau

1. Kiểm tra dung lượng HDD hiện tại

2. Xem các phân vùng

  • Chúng ta cần thêm 13GB dung lượng >>> Shutdown VMware.

  • Truy cập lại lệnh sfdisk -s

  • Phân vùng mới, chúng tôi chọn là /dev/sda3

  • dev/sda3 đã được tạo mới


  • Ở đây chúng ta thấy còn trống 3.03 GB, các bạn sẽ thêm vào như sau :

  • Kiểm tra lại và nhận kết quả:

Chúc các bạn thành công !


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Máy chủ  >  Hỏi đáp Linux Server


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap may chu   |  Hoi dap Linux Sever

Chia sẻ bài viết

Bình luận