Export và Import Database MySQL với phpMyAdmin

Export và Import Database MySQL với phpMyAdmin

Hướng dẫn import/export database mysql qua phpmyadminIMPORT – Truy cậpphpmyadmin và thực hiện theo hình dưới. Đối với một số nhà cung cấp thìphpmyadmin được login thông qua thông tin hosting hoặc thông tin database được

Tùy theo máy chủ Web-hosting mà chúng ta đăng nhập vào phpMyAdmin với những phương cách khác nhau.

Plesk Panel : Vào Websites & Domains > Databases > Click chọn database loại MySQL > Webadmin

CPanel : Ngay tại trang chủ tìm đến menu Databases > phpMyAdmin ( nếu hệ thống bắt buộc xác thực thì bạn hãy sử dụng thông tin user database mà bạn đã tạo ra trước đó ).

1. Import

  • Bước 1: Lựa chọn Database > Import
Image
  • Bước 2: File to Import > Chỉ định đường dẫn đến data file trên máy cá nhân của bạn.
Image
  • Bước 3: Tùy theo định dạng file backup cùng với nhu cầu mà bạn tinh chỉnh cấu hình Partial Import / Format / Format-Specific Options > Go.

2. Export

  • Bước 1: Lựa chọn Database > Export
Image

Format : phpMyAdmin hỗ trợ cho bạn khá nhiều định dạng xuất file như : SQL, CSV, XML, CSV for MS Excel

Export Method : phương thức export

  • Quick : chỉ hiển thị các tùy chọn tối thiểu.
  • Custom : hiển thị tất cả các tùy chọn có thể chẳng hạn : Table, File name template, Character set of the file, Compression, Format-specific options.
  • Bước 2: Click Go. Khi backup hoàn tất, chúng ta có thể download file backup về lưu trên máy cá nhân.

WEB FAQ  >  Hỏi đáp máy chủ  >  cPanel FAQ  >  Hỏi đáp cPanel


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap cPanel   |   Hoi dap may chu

Chia sẻ bài viết

Bình luận