Điều kiện cần và đủ để đăng ký tên miền “.name.vn” là gì?

Điều kiện cần và đủ để đăng ký tên miền “.name.vn” là gì?

Tên miền dưới”.name.vn” được ưu tiên nhằm mục đích thu hút và hỗ trợ cá nhân mà đặt biệt là tầng lớp học sinh Trung học Phổ thông và Sinh viên tham gia hoạt động Internet nên giá rất thấp.

– Đăng ký và duy trì tên miền “.name.vn” năm đầu 60.000 VND.

– Duy trì mỗi năm 30.000 VND.

Do đó sẽ có những quy định cụ thể tránh các trường hợp lợi dụng nhằm mục đích thương mại và đầu cơ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn sau đây những điều kiện cần và đủ để đăng ký tên miền “.name.vn” cũng như việc gia hạn tên miền này.

– Tên miền dưới “.name.vn” chỉ dành cho tên riêng của cá nhân
– Đối tượng được đăng ký tên miền “.name.vn”: phải là cá nhân.
– Tên miền đăng ký phải đảm bảo là tên riêng của chủ thể hoặc tổ hợp tên riêng của chủ thể đăng ký.
Ví dụ: Ông Nguyễn Minh Thái được đăng ký tên miền minhthai.name.vn hoặc thaimatbao.name.vn…(phải có chữ Thái trong tên miền).
– Trường hợp là tên riêng của vợ chồng, con cái trong gia đình chủ thể nộp hồ sơ đăng ký phải có giấy tờ chứng minh kèm theo.
Ví dụ:Ông Nguyễn Minh Thái được đăng ký tên miền hoa.name.vn (Vợ Ông Thái tên Hoa)- trường hợp này cần thêm giấy đăng ký kết hôn. Ông Thái được đăng ký tên miền ha.name.vn (Con Ông Thái tên Hà)- Trường hợp này cần thêm giấy khai sinh của con ông Thái.
– Hồ sơ đăng ký: Hợp đồng dịch vụ (bản khai) + CMND của chủ thể, ngoài ra nếu đăng ký cho vợ – Thêm giấy đăng ký kết hôn, đăng ký cho con – thêm giấy khai sinh.

Trường hợp tên miền “.name.vn” đã đăng ký trước đó cần gia hạn:
– Những tên miền không đăng ký theo đúng nguyên tắc nêu trên không được gia hạn.
– Những tên miền đăng ký cho Vợ chồng/ Con cái phải bổ sung thêm giấy tờ chứng minh như đã nêu ở trên.
– Những trường hợp đặt biệt không đúng 2 nguyên tắc trên và website đang chạy ổn định, khách hàng cần giải trình mục đích sử dụng để tiếp tục gia hạn thêm 1 năm để có thời gian chuyển website sang 1 tên miền khác.


WEB FAQ  >  Domain FAQ  >  Hỏi đáp tên miền


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap ten mien

Chia sẻ bài viết

Bình luận