Cấu hình SMTP với XenForo, NukeViet

Cấu hình SMTP với XenForo, NukeViet

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách cấu hình SMTP với XenForo, NukeViet. Xem chi tiết tại đây!

1. Mail SMTP trong XenForo

+ Đăng nhập vào quản trị Website (Ví dụ: http://tenmiencuaban/admin.php) >> Vào menu Option >> Email Option.

+ Tại phần Email Option bạn nhập các thông tin sau:

Sử dụng kèm theo Web-hosting :

 • Default Email Address : Nhập Email gởi.
 • Default Email Sender Name : Tên người gởi.
 • Email Transport Method : chọn SMTP.
  • SMTP : mail.tenmiencuaban / IP mail server : 25.
  • SMTP Authentication : chọn User Name and Password >> Nhập account mail sử dụng để gửi email và mật khẩu tương ứng.
  • SMTP Encryption : chọn None ( Không có ) // Mail kèm theo Web-hosting không hỗ trợ Secure
Image

Sử dụng Gmail :

 • Default Email Address : Nhập Email gởi.
 • Default Email Sender Name : Tên người gởi.
 • Email Transport Method : chọn SMTP.
  • SMTP : smtp.gmail.com : 465.
  • SMTP Authentication : chọn User Name and Password >> Nhập account Gmail sử dụng để gửi email và mật khẩu tương ứng.
  • SMTP Encryption : chọn SSL.

2. Mail SMTP trong NukeViet

+ Đăng nhập vào quản trị Website >> Cấu hình SMTP.

+ Tại phần Cấu hình SMTP >>> chọn SMTP trong phần Lựa chọn cấu hình và bạn nhập các thông tin sau:

Sử dụng kèm theo Web-hosting :

 • Máy chủ SMTP : mail.tenmiencuaban / IP mail server.
 • Cổng gửi mail : 25.
 • Sử dụng xác thực : chọn None ( Không có ).
 • Tài khoản gửi mail :
  • Tên tài khoản : Nhập account mail sử dụng để gửi email.
  • Mật Khẩu : Password của account mail trên.

Sử dụng Gmail :

 • Máy chủ SMTP : smtp.gmail.com.
 • Cổng gửi mail : 465.
 • Sử dụng xác thực : chọn SSL.
 • Tài khoản gửi mail :
  • Tên tài khoản : Nhập account Gmail sử dụng để gửi email.
  • Mật Khẩu : Password của account mail trên.
Image

3. Lời kết

Như vậy mình đã hướng dẫn xong Cấu hình SMTP với XenForo, NukeViet . Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào xin để bình luận phía dưới để bọn mình giải đáp. Chúc bạn cấu hình thành công!


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Email


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap email

Chia sẻ bài viết

Bình luận