Cấu hình SMTP với WordPress

Cấu hình SMTP với WordPress

Tương tự các bài trước. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cấu hình SMTP với WordPress.

Như các bạn đã biết, do hàm mail() của PHP khi gởi mail không cần chứng thực SMTP (khi gởi mail không cần khai báo địa chỉ gởi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gởi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gởi đến là có thể gởi mail thành công và chính điều này dẫn đến tình trạng server bị tổ chức chống Spam quốc tế ngăn chặn và không thể gới-nhận mail được nữa vì bị đưa vào danh sách Black List.

Do vậy, Nhà cung cấp đã chặn hàm mail() để tránh trường hợp trên xảy ra.

Tuy nhiên các bạn có thể gởi Email thành công từ website bằng cách thông qua thư viện phpmailer khi có đầy đủ trong form gởi mail trên website để thực hiện gởi mail hợp lệ.

Nếu website được xây dựng từ WordPress thì cấu hình như thế nào ?

+ Đăng nhập vào quản trị WordPress (Ví dụ: http://demo.com/wp-admin/ – WordPress 3.5)

+ Vào menu Settings >> Chọn Email >> Advanced Email Options

Tại phần Mail Settings chọn và nhập các thông tin sau:

1. Sử dụng mail hosting

From Email: Nhập Email gởi

From Name: Tên người gởi

Mailer: chọn Send all WordPress emails via SMTP

Return Path: unCheck

SMTP Host: mail.demo.com

SMTP Port: 25

Encryption: No encryption // Mail hosting không hỗ trợ

Authentication: Yes: Use SMTP authentication.

Username: User đăng nhập của Email gởi

Password: Password đăng nhập của Email gởi

2. Sử dụng Gmail

From Email: Nhập Email gởi

From Name: Tên người gởi

Mailer: chọn Send all WordPress emails via SMTP

Return Path: unCheck

SMTP Host: smtp.gmail.com

SMTP Port: 465

Encryption: Use SSL encryption

Authentication: Yes: Use SMTP authentication

Username: User đăng nhập của Email gởi

Password: Password đăng nhập của Email gởi

– Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm: Sử dụng plugin WP Mail SMTP để gửi Email an toàn và dễ dàng trên WordPress.


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Email


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap email

Chia sẻ bài viết

Bình luận