Cấu hình SMTP với VBB

Cấu hình SMTP với VBB

Cấu hình SMTP với VBB như thế nào? Xem chi tiết tại đây!

Như các bạn đã biết, do hàm mail() của PHP khi gởi mail không cần chứng thực SMTP (khi gởi mail không cần khai báo địa chỉ gởi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gởi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gởi đến là có thể gởi mail thành công và chính điều này dẫn đến tình trạng server bị tổ chức chống Spam quốc tế ngăn chặn và không thể gới-nhận mail được nữa vì bị đưa vào danh sách Black List.

Do vậy, Nhà cung cấp đã chặn hàm mail() để tránh trường hợp trên xảy ra.

Tuy nhiên các bạn có thể gởi mail thành công từ website bằng cách thông qua thư viện phpmailer khi cấu hình SMTP đầy đủ trong form gởi mail trên website để thực hiện gởi mail hợp lệ.

Còn khi các bạn có nhu cầu gửi mail từ 1 forum VBB thì sao ?

Ở đây sẽ chỉ ra 2 trường hợp sử dụng chức năng mail SMTP trên forum vBB đó là:

Yêu cầu thành viên đăng ký phải kích hoạt tài khoản qua mail:

Thực hiện: Truy cập AdminCP => Option => User Registration Options => Verify Email address in Registration, chọn YES.

Gửi mail chào mừng thành viên đăng ký thành công:

Thực hiện: Truy cập AdminCP => Option => User Registration Options => Send Welcome Email, chọn YES, bạn có thể thay đổi nội dung thư chào mừng bằng cách nhấn vào PM Title PM Body.

+ Bạn cấu hình SMTP như sau: Truy cập>>> AdminCP =>Option=> Email Options.

+ Tại phần Email Options chọn và nhập các thông tin sau:

1. Sử dụng mail hosting

 • SMTP Port: 25
 • SMTP Username: account mail sử dụng để gửi email.
 • SMTP Password: Password của account mail trên.
 • SMTP Authentication: YES
 • SMTP Secure Connection: NONE // Mail hosting không hỗ trợ Secure
 • SMTP Host: mail.tenmiencuaban / IP mail server
Image

2. Sử dụng Gmail

 • SMTP Port: 465
 • SMTP Username: account mail sử dụng để gửi email.
 • SMTP Password: Password của account mail trên.
 • SMTP Authentication: YES
 • SMTP Secure Connection: SSL
 • SMTP Host: smtp.gmail.com
Image

Như vậy mình đã hướng dẫn xong Cấu hình SMTP với VBB rồi đấy. Chúc bạn cài đặt thành công!


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Email


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap email

Chia sẻ bài viết

Bình luận