Cấu hình Nhận và Gởi Email (Outlook 2000/2003)

Cấu hình Nhận và Gởi Email (Outlook 2000/2003)

Một số điều cần biết về Email và hướng dẫn cấu hình cho Microsoft Outlook 2000/2003. Xem chi tiết tại đây!

Một số điều cần biết về Email

Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền. Ví dụ: name@example.com.vn, trong trường hợp này name là tên hộp thư và tên miền là: example.com.vn. Nếu người quản trị mạng nơi bạn sử dụng không cung cấp thông tin máy chủ, thì dưới đây là thông tin mặc định được khởi tạo cho một dịch vụ đăng ký tại Nhà cung cấp:

  • Địa chỉ máy chủ nhận và gởi email: mail.example.com.vn
  • Địa chỉ vào website WebMail:
  • Địa chỉ Email cũng là Username để bạn đăng nhập: name@example.com.vn (nhớ thay chữ name bằng tên hộp thư bạn được cấp và example.com.vn bằng tên miền đã đăng ký).

Hướng dẫn cấu hình cho Microsoft Outlook 2000/ 2003

  • Mở phần mềm Outlook, chọn từ trình đơn Tools, nhấp vào Email Accounts.
Truy cập Microsoft Outlook 2000 và 2003
Ảnh. Truy cập Microsoft Outlook 2000 và 2003
  • Nhấn vào lựa chọn Add a new email account và nhấn Next.
Lựa chọn Add a new email account và nhấn Next
Ảnh. Lựa chọn Add a new email account và nhấn Next
  • Nhấn vào lựa chọn POP3 và nhấn nút Next.
Lựa chọn POP3 và nhấn nút Next
Ảnh. Lựa chọn POP3 và nhấn nút Next
  • Nhập thông tài khoản Email của bạn, thông tin này thường được do quản trị mạng ở nơi bạn cung cấp:
Nhập thông tài khoản Email của Microsoft Outlook 2000 và 2003
Ảnh. Nhập thông tài khoản Email của Microsoft Outlook 2000 và 2003

+ Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ tuy nhiên không nên gõ dấu tiếng việt ở đây

+ Email Address: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ: name@example.com.vn

+ Account Type: Chọn POP3

+ Incoming Mail server (POP3) và Outgoing Mail server (SMTP): Địa chỉ máy chủ gởi và nhận email, thường là mail.example.com.vn (trong đó example.com.vnlà tên miền đã đăng ký)

+ User Name: Chính xác là Email Address bạn đã nhập ở trên

+ Password: Mật khẩu được quản trị cấp

>>Nhấn vào nút More Settings.

  • Sau đó xuất hiện( như hình dưới)
 Internet E-mail Settings
Ảnh. Internet E-mail Settings

Trong bảng Outgoing Server, bạn đánh dấu vào lựa chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication.

Đánh dấu chọn Use same settings as my incoming mail server và nhấn nút OK

  • Nhấn nút OK, Next và nhấn tiếp Finish. Bạn có thể bắt đầu sử dụng E-mail.

WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Email


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap email

Chia sẻ bài viết

Bình luận