Cấu hình DNS để sử dụng dịch vụ Email Server tách rời với Web Hosting

Cấu hình DNS để sử dụng dịch vụ Email Server tách rời với Web Hosting

Cấu hình DNS: Bạn cần điều chỉnh lại các records trên cấu hình DNS cho tên miền sử dụng Email theo Web Hosting theo đúng chuẩn như sau:

Image
Ảnh. Cấu hình DNS cho tên miền sử dụng Email theo Web Hosting

Chúng tôi lấy ví dụ tên miền sử dụng dịch vụ Email trên WebHosting của Bạn là: domainwebhosting.com

Lưu ý: Nếu trước đó đã tồn tại record A có name là mail, Bạn vui lòng xoá để tránh trùng name khi tạo.

Cấu hình trên MS Outlook để giao dịch Mail: Bạn vui lòng thực hiện cấu hình trên phần mềm Microsoft Outlook (hoặc các ứng dụng email client khác) với các thông số theo chuẩn sau đây để kết nối đến Mail Server giao dịch mail:

Image
Ảnh. Cấu hình trên MS Outlook để giao dịch Mail

WEB FAQ  >  Domain FAQ  >  Hỏi đáp tên miền


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap ten mien

Chia sẻ bài viết

Bình luận