Cài DirectAdmin gặp lỗi: Unable to read the license file

Cài DirectAdmin gặp lỗi: Unable to read the license file

Trong quá trình cài đặt DirectAdmin, bạn có thể gặp phải lỗi: Unable to read the license file. Vậy mình giải quyết nó như thế nào?

  • Bạn get lại file license từ directadmin, trong dòng lệnh dưới: xxxx là license ID, yyyy la customer ID

  • Khởi động lại DirectAdmin

  • Kiểm tra lại DirectAdmin xem hoạt động chưa

Chia sẻ bài viết

Bình luận