Cài đặt Zend Optimizer trên Linux

Cài đặt Zend Optimizer trên Linux

Cài đặt Zend Optimizer trên Linux. Xem chi tiết tại đây!

1. Cài đặt Zend Optimizer trên Linux-distributions

Zend Optimizer là một ứng dụng cho phép PHP để chạy các scripts được mã hóa bởi Zend Encoder và Zend SafeGuard Suite.

Phần mềm này không được hỗ trợ sẵn trên các hệ điều hành phổ biến, chẳng hạn như CentOS và Debian Linux. Với bài viết sau đây, chúng tôi sẽ mô tả làm thế nào để cài đặt nó.

2. Download gói Zend Optimizer

Bạn có thể download tại trang chủ http://www.zend.com/ ( trong nội dung Download section ). Đồng thời bạn có nghĩa vụ phải đăng ký trước khi download, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng một địa chỉ trực tiếp để download file.

Đăng nhập vào máy chủ thông qua SSH và thực hiện command:

 • Đối với hệ điều hành 32-bit (i386 / i686)
 • Đối với kiến trúc 64-bit (x86_64 / amd64)
 • Bạn có thể tìm hiểu về hệ điều hành của máy chủ bằng cách thực hiện commnand uname -a và kiểm tra /etc/redhat-release (cho CentOS) hoặc /etc/debian_versio (tương ứng cho Debian).

3. Cài đặt trên CentOS

 • Untar ZendOptimizer
 • Kiểm tra phiên bản PHP đã được cài đặt trên server
 • Chúng tôi khuyên khích bạn nên quản lý tập trung tất cả các module cài đặt vào server, trong trường hợp này chúng ta sẽ copy vào /usr/lib/php/modules/
 • Chỉnh sửa /etc/php.ini và thêm bản ghi dưới đây để tải ZendOptimizer:
 • Cuối cùng Restart Apache để hoàn tất.

4. Cài đặt trên Debian

Cũng tương tự như chúng ta cài đặt trên CentOS.

 • Đầu tiên bạn hãy kiểm tra phiên bản PHP
 • Copy module này vào cùng với các PHP modules khác
 • Bạn cũng nên lưu ý rằng: các configuration files của PHP mode trên Debian Linux có chút khác biệt. Trong trường hợp này, chúng ta quan tâm 1 số file như sau:
 • Bạn có thể tạo 1 file để không phải thêm line zend_extension vào tất cả các file
 • Sau đó add
 • Cuối cùng chúng ta restart web-server

5. Kiểm tra hoạt động

 • Thực thi php -m để chắc chắn các module đã được tải thành công
 • Kiểm tra PHP information bằng việc sử dụng command php -i
 • Hay thực hiện kiểm tra bằng code website

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn, bạn có thể sử dụng bất kỳ các Zend encoded testfile.

Ví dụ, các nhà phát triển Zend cung cấp 1file mã hóa với Zendencoded.zip. Nếu phát sinh lỗi, thông báo “Zend Optimizer” is not installed” sẽ được hiển thị.


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Máy chủ  >  Hỏi đáp Linux Server


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap may chu   |  Hoi dap Linux

Chia sẻ bài viết

Bình luận