Cài đặt Kloxo-MR trên VPS hoặc Server Riêng – CentOS

Cài đặt Kloxo-MR trên VPS hoặc Server Riêng – CentOS

Cài đặt Kloxo-MR trên VPS hoặc Server Riêng – CentOS … Trước tiên chúng ta hãy kiểm tra các tính năng chính của Kloxo-MR với các nội dung sau:

1.Tại sao lại sử dụng Kloxo-MR ?

Trước tiên chúng ta hãy kiểm tra các tính năng chính của Kloxo-MR mà tôi nghĩ quá đầy đủ và tốt nhất cho các bạn đối với 1 bản Hosting Control miễn phí.

 • Hệ điều hành: Redhat / CentOS 5 & 6 (32bit và 64bit).
 • Billing Software: AWBS, WHMCS, HostBill, TheHostingTool, AccountLab Plus, Blesta…
 • Web server: Nginx, Nginx-Proxy & Lighttpd-proxy; Httpd & Lighttpd.
 • PHP version: Dual-php với PHP 5.3 / 5.4 as primary & PHP 5.2 as secondary.
 • PHP-type cho Apache: php-fpm_worker/_event & fcgid_worker/_event; bên cạnh mod_php/_ruid2/_itk & suphp/_worker/_event.
 • Mail server: Qmail-toaster (có nghĩa là in progress: bạn có thể thay đổi từ courier-imap thành Dovecot với imap/pop3).
 • Database Server: MySQL hoặc MariaDB
 • Quản lý cơ sở dữ liệu: PHPMyAdmin; Adminer, MyWebSql & SqlBuddy.
 • Webmail: Afterlogic Webmail Lite, Telaen, SquirreMail & RoundCube; Horde & T-Dah.
 • Máy chủ FTP: Pure-ftpd.
 • DNS Server: Bind & Djbdns; PowerDNS, MaraDNS & NSD.
 • Addons: ClamAV, SpamAssassin / Bogofilter / Spamdyke & RKHunter.
 • Đã fix nhiều lỗi của Kloxo Official (bao gồm cả các vấn đề security).
 • Và nhiều hơn nữa!

2.Điều kiện tiên quyết

 • Một VPS hoặc Dedicated Server (DS) CentOS. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đề nghị bạn sử dụng CentOS 6 x86_64 tối thiểu.
 • Khả năng sử dụng SSH Client như Putty (hoặc Terminal trên Linux & Mac).
 • Kiến thức cơ bản của lệnh Linux.
 • Khoảng 30 phút thời gian rảnh rỗi của bạn + một tách cà phê hoặc trà nếu bạn thích.

3.Làm thế nào để cài đặt

 1. Bước 1: Đăng nhập vào server với quyền root.
 2. Bước 2: Để chắc chắn rằng chúng ta đã cập nhật hết mọi thứ hãy thực thi command ym, sau đó đợi tiến trình hoàn tất.
 3. Bước 3: Chúng ta sử dụng thêm command sau để cài đặt một số package cần thiết:
  Image

  Hay như:

  Image
 4. Bước 4: Tiếp theo bạn phải chắc chắn SELinux đã được disable. Sử dụng lệnh sau đây để kiểm tra việc này:
  Image

  – Nếu chưa disable thì chúng ta xử lý như sau:

 5. Bước 5: Bây giờ bạn có thể add repo URL cho Kloxo-MR. Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện cài đặt Kloxo-MR v7.00 ( ngoài ra, bạn vẫn có thể lựa chọn giữa 2 version chính là v6.5.0 & v7.0.0). Bắt đầu bằng việc thay đổi đường dẫn /tmp.

  – Sau đó remove các .rpm file ( nếu có ):

  – Download các repo file sử dụng wget:

  Image
 6. Bước 6: Thực thi thêm các command sau trước khi bắt đầu cài đặt.
  Image
 7. Bước 7: Nào chúng ta tiến hành install, và chờ đợi kết quả như:
  Image
 8. Bước 8: Tiếp tục cài đặt các vấn đề còn lại, tiến trình này hơi lâu nên bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi hệ thống thực thi.
  Image
 9. Bước cuối: Khi nhận được thông báo này đồng nghĩa với quá trình install đã hoàn tất.
  Image

  Bây giờ mở trình duyệt web yêu thích của bạn và đăng nhập vào trang quản trị Kloxo-MR theo đường dẫn sau :

  Image

Chia sẻ bài viết

Bình luận