Cài đặt Joomla bằng công cụ Application trên Plesk Panel

Cài đặt Joomla bằng công cụ Application trên Plesk Panel

Cài đặt Joomla bằng công cụ Application trên Plesk Panel. Print · RSS. Trang thảo luận về Cài đặt Joomla bằng công cụ Application trên Plesk Panel

Bước 1:

Đăng nhập vào Plesk >>> Application.

Image

Bước 2:

Tích vào phần Đồng ý với các điều khoản cái này bắt buộc, không thì sẽ không Next đươc.

Image

Bước 3:

Nếu hiển thị lỗi như hình bên dưới tức là phiên bản PHP không phù hợp với phiên bản Joomla

Image

Vào phần Website & Domain>>>Hide Advanced Operation>>> Website Scripting and Security>>> Chỉnh lại phiên bản PHP cho phù hợp.

Image

Bước 4:

Ở bước tiếp theo này phải hết sức lưu ý, ở phần điền Specify the location where this web application should be installed nếu bạn để đường dẫn như hình bên dưới, tức là bạn đang đang tạo một thư mục joomla nằm trong thư mục httpdocs. Cái này dùng để áp dụng application cho 1 subdomain.

Image

Nếu để trống thì mặc định Joomla sẽ cài đặt tất cả vào httpdocs. Phần Administrative access là phần điền thông tin admin của website.

Bước 5:

Hoàn tất quá trình cài đặt. Chúng ta kiểm tra trong database sẽ nhận thấy có một MySQL được mặc định tạo ra.

Image

User database cũng được mặc định tạo ra.

Lưu ý: các bạn nên đổi lại mật khẩu cho phần user này và thay đổi trong file configuration.php.

Khi hoàn tất trong httpdocs sẽ có các file như vầy.

Image

Tóm lại:

-Application này chỉ áp dụng được cho những gói dịch vụ có hổ trợ MySQL.

-Trong trường hợp dịch vụ ta đã sử dụng hết database dạng MySQL được hổ trợ, thì hệ thống sẽ không cho cài đặt và cảnh báo ngay ở những bước đầu tiên.


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp CMS  >  Hỏi đáp Joola


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap CMS   |  Hoi dap Joola

Chia sẻ bài viết

Bình luận