Cài đặt Apache – MySQL – PHP cho CentOS 6

Cài đặt Apache – MySQL – PHP cho CentOS 6

Làm sao để cài đặt Web Server chạy được mã PHP trên Hệ điều hành CentOS? Xem chi tiết tại đây!

Để cài đặt Web Server chạy PHP trên CentOS chúng ta cần cài đặt các gói sau:

  • Apache (httpd)
  • MySQL (mysqld)
  • PHP.

Quá trình cài đặt bạn tham khảo như sau:

Bước 1: Cài đặt Apache (httpd)

– Login vào SSH với quyền ROOT gõ lệnh :

– Sau khi cài đặt xong, chúng ta khởi động nó bằng cách dùng lệnh sau:

Bước 2: Cài đặt hệ cơ sở dữ liệu MySQL (mysqld) khi vẫn đang ở chế độ dòng lệnh với tài khoản là ROOT

– Gõ lệnh sau để cài đặt MySQL Server:

– Tiếp theo ta khởi động dịch vụ MySQL:

– Đặt mật khẩu cho tài khoản root của dịch vụ MySQL bằng lệnh :

– Mặc định mật khẩu là không có nên chúng ta có thể nhấn ENTER. – Tiếp theo ta chọn YES (nhấn y) cho các tùy chọn tiếp:
– Đến đây bạn đã cài thành công MySQL Server.

Bước 3: Cài đặt PHP

– Mở dòng lệnh của tài khoản ROOT lên và gõ lệnh:

– Đến đây về cơ bản bạn đã cài xong PHP rồi.

Bước 4: Đặt mặc định các dịch vụ được bật lên khi khởi động lại máy chủ

– Set các dịch vụ Apache, MySQL khởi động cùng máy chủ :


Bước 5: Kiểm tra

– Tạo một file có tên info.php bằng lệnh

– Nội dung của file info.php là :

– Truy cập trình duyệt qua link http://<ip_máy_bạn>/info.php xem kết quả.


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Máy chủ  >  Hỏi đáp Linux Server


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap may chu   |  Hoi dap Linux

Chia sẻ bài viết

Bình luận