Cách thay đổi mật khẩu Admin của Kloxo

Cách thay đổi mật khẩu Admin của Kloxo

Có hai cách để cài đặt lại mật khẩu Admin (reset password) của Kloxo như sau:

1.

2.


Những bài viết liên quan


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Máy chủ  >  Hỏi đáp Linux Server


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap may chu   |  Hoi dap Linux

Chia sẻ bài viết

Bình luận