Cách kiểm tra cổng kết nối (port) đang hoạt động trên máy chủ Linux

Cách kiểm tra cổng kết nối (port) đang hoạt động trên máy chủ Linux

Bài viết này chúng tôi sẽ chỉ rõ hơn cách kiểm tra cổng kết nối (port) đang mở trên Linux. Xem chi tiết tại đây!

Với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ Khách hàng, chúng tôi nhận thấy việc thường xuyên theo dõi kiểm tra hoạt động của một hoặc nhiều cổng kết nối (port) trên hệ thống rất hữu ích. Những ví dụ mà chúng tôi đặt ra dưới đây sẽ chỉ rõ hơn cách kiểm tra cổng kết nối (port) đang mở trên Linux. Hy vọng những thông tin này ít nhiều sẽ giúp ích cho các bạn.

Cách 1: Kiểm tra tập tin /etc/services

Nếu sau khi gõ lệnh mà không có gì xảy ra nghĩa là không có cổng kết nối (port) nào được cấu hình phù hợp với số cổng kết nối (port) mà bạn định kiểm tra.

Ví dụ cổng kết nối (port) SSH/22, thì bạn có thể nhìn thấy như sau:

Image

Cách 2: Sử dụng lệnh netstat hiển thị số kết nối mạng, bảng định tuyến, thống kê các giao tiếp..vv.

Nếu trên màn hình hiển thị LISTEN, nghĩ là cổng kết nối (port) cần kiểm tra đang mở.

Cách 3: Dùng lệnh lsof – liệt kê các tập tin đang mở.

Cách 4: Dùng lệnh nmap – Công cụ kiểm tra mạng và rà soát bảo mật.

Image

Nếu màn hình hiển thị tương tự như trên nghĩa là dịch vụ SSH đang chạy trên cổng kết nối (port) 22.

Cách 5: Dùng lệnh telnet – giao tiếp người dùng với giao thức TELNET.

Nếu màn hình hiển thị như trên nghĩa là cổng kết nối (port) dịch vụ SSH là 22 đang mở.

Nếu màn hình hiển thị như trên nghĩa là cổng kết nối (port) 122 đang đóng.


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Máy chủ  >  Hỏi đáp Linux Server


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap may chu   |  Hoi dap Linux

Chia sẻ bài viết

Bình luận