Các câu lệnh (command) thông dụng để xem dung lượng trên ổ đĩa linux

Các câu lệnh (command) thông dụng để xem dung lượng trên ổ đĩa linux

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ những thao tác trên giao diện command của server. Mình bắt đầu nhé

Vấn đề full disk chắc hẳn cũng sẽ gây nên một số rắc rối nhất định phải không các bạn? Đặc biệt là đối với các bạn mới tập làm quen với việc quản trị hệ thống Linux server.

Trong một số trường hợp, bạn cần tìm nhanh xem file hay thư mục nào đang chiếm nhiều dung lượng nhất trên ổ cứng. Và thông thường, chúng ta sẽ cần tìm ở một số thư mục chính có khả năng chiếm nhiều dung lượng như /tmp, /home hay /var.

Trên Linux không có lệnh đơn nào cho phép thống kê các file/thư mục chiếm nhiều dung lượng. Mặc dù vậy, bằng sự kết hợp của nhiều lệnh cơ bản (sử dụng câu lệnh ghép), bạn sẽ dề dàng tìm thấy những file/thư mục đang chiếm nhiều dung lượng nhất.

Chúng tôi xin chia sẻ một vài thao tác trên giao diện command của server như các gợi ý sau đây:

1. Sử dụng bằng lệnh df
2. Sử dụng lệnh du

Ví dụ: chúng ta sử dụng command sau để bắt đầu tìm 10 file/thư mục chiếm nhiều dung lượng nhất

  • du: Tính dung lượng ổ cứng mà file/thư mục đang chiếm dụng.
  • sort: Sắp xếp các dòng của một file text hoặc của dữ liệu truyền vào.
  • output: Hiển thị phần đầu nội dung một file văn bản, ví dụ 10 dòng đầu tiên của kết quả sau sắp xếp sẽ là 10 file/thư mục chiếm nhiều dung lượng nhất.

Nếu bạn muốn một kết quả tốt hơn, dễ hiểu hơn thì có thể thử nhiều phương án sau:

Trong đó:

  • cd /path/to/some/where: là lệnh di chuyển tới đường dẫn của thư mục cần kiểm tra dung lượng.
  • Tham số -h (du -h): Hiện kết quả với định dạng quen thuộc với người dùng (ví dụ: 1K, 234M, 2G).
  • Tham số -s (du -s): Chỉ hiện thống kê chung kết quả kiểm tra của lệnh du.
  • Tham số -x (du -x): Bỏ qua thư mục khác định dạng file hệ thống của hệ điều hành.
  • Tham số -r (sort -r): Đảo ngược kết quả so sánh.
  • Tham số -h (sort -h): So sánh bằng tham số điều chỉnh đơn vị đo lường quen thuộc (K, M, G). Chỉ áp dụng cho lệnh sort cài thêm theo giấy phép phần mềm GNU.
  • Tham số -10 hoặc -n 10 (head -10 hoặc head -n 10): Hiển thị 10 dòng đầu tiên của kết quả tìm kiếm.

Hoặc tìm kiếm chi tiết các file dung lượng lớn như:

3. Sử dụng script

Một script tìm kiếm những file với dung lượng >MB bằng find với syntax:

find {/path/to/directory/} -type f -size +{size-in-kb}k -exec ls -lh {} \; | awk "{ print $9 ": " $5 }"

Ví dụ : chúng ta thực hiện tìm những file có dung lượng lớn hơn 50MB tại thư mục hiện hành:

find . -type f -size +50000k -exec ls -lh {} \; | awk "{ print $9 ": " $5 }"

Search trong /var/log:

find /var/log -type f -size +100000k -exec ls -lh {} \; | awk "{ print $9 ": " $5 }"


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Máy chủ  >  Hỏi đáp Linux Server


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap may chu   |  Hoi dap Linux

Chia sẻ bài viết

Bình luận