Backup và Restore Database với Plesk

Backup và Restore Database với Plesk

Backup và Restore Database với Plesk. xem chi tiết tại đây!

Môi trường web-hosting Windows của chúng tôi đã và đang hỗ trợ 2 loại database:Microsoft SQL Server:2008 SP2 / R2 ; MySQL:version 5.x

1. Restore

Công đoạn Restore Database phải đi qua nhiều bước khác nhau.

  • Bước 1: Vào Websites & Domains > Backup Manager > Database Backup Repository
  • Bước 2: Chọn Database cần restore > Upload Backup File
Image
  • Bước 3: Check Restore database backup immediately upon uploading để hệ thống tự động restore ngay sau quá trình upload hoàn tất.

Nếu đã có sẵn file backup trên hệ thống thì chúng ta sẽ thao tác như hình sau:

Image

2. Backup

Để Backup Database bạn có thể thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào Websites & Domains > Backup Manager > Database Backup Repository > Backup
  • Bước 2: Tiếp theo chọn Database to back up và nhập Backup file name> OK.
Image
  • Bước 3: Khi backup hoàn tất, chúng ta có thể download file backup về lưu trên máy cá nhân bằng cách click vào link:
Image

Lưu ý:

– Trường hợp database MS-SQL: backup file với định dạng .bak

– Trường hợp database MySQL: backup file với định dạng .sql


WEB FAQ  >  Email FAQ  >  Hỏi đáp Hosting  >  Hỏi đáp Plesk


web faq   |   hỏi đáp web   |    hoi dap web   |   website faq   |   hỏi đáp website   |   hoi dap website   |   hướng dẫn sử dụng web   |   huong dan su dung web   |   huong dan web   |   hoi dap hosting   |   Hoi dap plesk

Chia sẻ bài viết

Bình luận